Artistin yhteystiedot

Keikkamyynti:
Arto Nousiainen
e-mail: nousi-aine@hotmail.com
kysele ja ehdottele poikia keikalle