Mikseri on musiikkiyhteisö,
jossa voit kuunnella, ladata ja arvostella suomalaista musiikkia,
lisätä rajattomasti biisejä, luoda oman artistisivun, kerätä arvosteluja ja faneja

Ladataan

Vastaa Aloita uusi keskustelu

 
Kirjoittaja Mitä kommunikaatio merkitsee sinulle?

IT
IT
7902 viestiä

#1 kirjoitettu 22.11.2021 17:17

Mitä kommunikaatio merkitsee sinulle?


Aloitetaanpa tällainen keskustelu aiheesta, joka on tuiki tärkeä meille kaikille, sillä me kaikki kommunikoimme jatkuvasti toistemme kanssa...


Mitä kommunikaatio on? Lyhyesti ja ytimekkäästi kommunikaatio on informaation ja merkityksien välittämistä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa...

Ensinnäkin kommunikaatiossa välitetään informaatiota elikkä totuusväittämiä maailmasta... Toisekseen kommunikaation avulla välitetään merkityksiä...

Ajatellaan vaikkapa yksinkertaista esimerkkiä... Kun joku sanoo, että "tuo mies kantaa siniristilippua" niin tällä lauseella on ensinnäkin informaatioarvo, sillä se kertoo jotakin tästä todellisuudesta... Toisaalta eri yksilöille samat asiat saattavat merkitä eri asioita... Yksi saattaa tulkita siniristilipun kantajan isänmaan ystäväksi, kun taas toiselle syntyy assosiaatio äärikansallisesta henkilöstä... Toki myös se konteksti, jossa siniristilippua kannetaan, vaikuttaa ihmisten tulkintoihin, mutta kansallismielisiin henkilöihinkin voi suhtautua eri tavoin, jolloinka ne merkitykset eroavat toisistaan...

Toinen fakta kommunikaatiossa onkin se, että mitä erilaisemmista kulttuurisista taustoista kommunikoivat osapuolet ovat, niin sitä vaikeampi heidän on ymmärtää toisiaan, koska sanojen ja käsitteiden merkitykset saattavat erota radikaalistikin toisistaan...


Kommunikaatio taas tapahtuu joko verbaalisesti taikka ei-verbaalisesti... Kieli on keskeinen kommunikaation mahdollistaja ihmisten välillä, ja erilaiset kommunikaatioteknologiat, kuten kirjat, älypuhelimet ja niissä olevat some äpit perustuvat kielelliseen kommunikaatioon...

Toisaalta suuri osa kommunikaatiosta on ei-verbaalista... Keskustellessamme face-to-face toisten ihmisten kanssa, me myös kommunikoimme eleillämme ja ilmeillämme, halusimme taikka emme... Muita ei-verbaalisia kommunikaation muotoja, joilla voidaan välittää merkityksiä on esimerkiksi tanssi taikka instrumentaalinen musiikki...


Lähes kaikkia ihmisten väliseen toimintaan liittyviä asioita voidaan tarkastella kommunikaation näkökulmasta... Kuinka sinä itse kommunikoit?

1) Oletko hyvä kommunikoija? Tuletko ymmärretyksi vaiko väärinymmärretyksi?
2) Kuinka ratkaiset eteen tulevat henkilökohtaiset konfliktit? Puhumalla ja argumentoimalla, vaiko huutamalla ja raivoamalla?
3) Minkälaisia kommunikaation muotoja itse pääasiassa käytät omassa elämässäsi? Älypuhelimet, sähköposti, runous, musiikki, jne. jne...


Oletko ylipäätään ajatellut, että kun teet musiikkia ja kirjoitat lyriikkoja, niin samalla kommunikoit ja luot ja vaihdat merkityksiä sinua kuuntelevan yleisösi kanssa? Minkälaisia ajatuksia, merkityksiä, tunnetiloja, jne... haluat välittää musiikkisi välityksellä?


Ja sana on taas vapaa tuttuun tapaan...

^ Vastaa Lainaa

IT
IT
7902 viestiä

#2 kirjoitettu 22.11.2021 18:59

Onko sota kommunikaation äärimmäinen muoto, vai kertooko se siitä että kommunikaatio on pettänyt?


Failure to communicate


Toisaalta, onko sota politiikan äärimmäinen muoto, vai kertooko se siitä että politiikka on pettänyt?


Pointti siis lähinnä, että ihmiselämä on täynnä konflikteja... Konflikteja siitä, mikä on totuus, mikä on oikein ja väärin, mitkä ovat eri osapuolten intressit ja edut, mennäänkö kebabille vaiko kiinalaiseen? jne... jne... (Demokraattinen) politiikka ja kommunikaatio voidaan nähdä kumpikin tapoina ratkaista konflikteja rauhanomaisesti, siinä missä sota on konfliktien ratkaisun väkivaltainen muoto...

Toki muitakin konfliktien ratkaisun muotoja on, kuten vaikkapa neuvottelu (diplomatia) taikka tinkiminen (esim. markkinoilla)... Tinkimistä markkinoilla voidaan pitää taloudellisena konfliktien ratkaisun muotona, koskapa silloin hinta on se mekanismi, joka määrittelee sen kenelle, millä ehdoin ja millä hinnalla tavarat ja palvelut päätyvät... Markkinat pitävät siis huolen siitä, että tavarat ja palvelut päätyvät maksukykyisille henkilöille, ja tämä rajaa osan ihmisistä pois... Huutokaupassa taasen on vain yksi voittaja: se kuka tarjoaa eniten...

^ Vastaa Lainaa

IT
IT
7902 viestiä

#3 kirjoitettu 23.11.2021 10:11

Laitetaanpa muutama video tänne jotka liippaa tätä aihetta jollakin tavalla...


Eka video käsittelee sitä, kuinka kieli synnyttää sanojen merkitykset:
Language & meaning

Toinen video käsittelee sitä, kuinka suuri yleisö usein ymmärtää laulujen lyriikat ja sanat tyystin väärin:
The Most MISUNDERSTOOD Songs in Music History

Ja tää kolmas video käsittelee sitä kuinka kieli vaikuttaa laulujen lyriikoiden rytmiin... Englantilainen, italialainen taikka suomalainen saattavat siis lyriikkoja tehdessä rytmittää laulunsa eri tavoin:
How the way you TALK affects the MUSIC you write


Yleisesti voisi sanoa, että musiikki on yksi kommunikaation muoto... Kun ajattelee musiikkia vaikka leffoissa, niin sillähän luodaan erilaisia tunnetiloja...

Onko instrumentaalinen musiikki siis kommunikaation kannalta sellaista, että se viestii lähinnä tunnetiloja? Kun mukaan tulee lyriikka musiikin päälle, niin silloinhan se avaa sen koko viestinnän mahdollisuuden paljon muuhunkin kuin tunnetilojen välittämiseen...

^ Vastaa Lainaa

IT
IT
7902 viestiä

#4 kirjoitettu 23.11.2021 16:59

Musiikki ja sotilaat ovat aina kuuluneet yhteen... Armeijoissa soittimilla, kuten trumpeteilla, sotilashuiluilla ja rummuilla on annettu signaaleja ja käskyjä sotilaille... Myös pitkien marssien aikana on laulettu marssilauluja...

Tuossa video Rooman valtakunnasta ja sen sotilasmusiikista:
Roman army and marching songs

Tuossa sitten muutama video viime vuosisadoilta ja Amerikan sisällissodan ajoilta:
Sit-Rep Military History - Music of the Military
Civil War Music Instruments
Fife and Drum Music and Communication during the American Revolution


Sotilaat ovat siis kommunikoineet jo tuhansia vuosia soittimien, laulujen ja musiikin avulla...

^ Vastaa Lainaa

IT
IT
7902 viestiä

#5 kirjoitettu 24.11.2021 06:07 Muok:24.11.2021 06:23

Jatketaanpa tätä pohdiskelua... Tuossa muutama hyvä video, jotka käsittelevät kommunikaatiota sekä sitä kuinka merkitykset muodostuvat...


Communication models
What is meaning? Semantics, semiotics, logic & the meaning of words
Symbolism and meaning, Part 1
Symbolism and meaning, Part 2


Joo, siis mua kiinnostaa se, että kuinka ihmiset ymmärtävät maailman, ja kuinka ihmisten todellisuuskäsitys rakentuu... Ja tässä on keskeisessä asemassa tällainen ajatus:

Merkki >> Käsite >> Objekti


Maailma on täynnä erilaisia objekteja... Ja objektilla tarkoitetaan tässä mitä tahansa asiaa, ilmiötä, prosessia jne. joka voi olla mielen eli ajattelun kohde... Osa maailman objekteista on materiaalisia, osa sosiaalisia, osa abstrakteja jne...

Näihin objekteihin viitataan merkeillä eli symboleilla, ja tässä mielessä kieli ja yksittäiset sanat ovat tärkeitä, sillä sanat ovat merkkejä ja symboleita, joilla viitataan maailman objekteihin... Toisaalta merkkien ja objektien suhde on arbitraarinen, elikkä samaan objektiin voidaan eri kielissä viitata eri sanoilla, ja toisaalta sama sana saattaa viitata useisiin eri objekteihin...

Käsite on kuitenkin se tärkeä elementti merkkien ja objektien välimaastossa, koskapa me emme koskaan havaitse ja tulkitse maailmaa suoraan objektien kautta, vaan merkitykset muodostuvat käsitteiden kautta...

Kun me puhumme ja kommunikoimme kielellisten symbolien välityksellä, niin oikeastaan niillä kielellisillä merkeillä eli sanoilla ei koskaan viitata objekteihin sinällään, vaan niihin objekteihin liitettyihin käsitteisiin... Todellisuus ei koskaan näyttäydy meille sellaisena kuin se on, vaan todellisuus on aina käsitteiden kautta tulkittua todellisuutta...

Voisi oikeastaan sanoa niin, että aivot ja mieli toimivat käsitteiden tasolla... Ajattelu myös toimii tietyllä tavalla käsitteiden tasolla... Vaikka kommunikointi tapahtuukin sanojen välityksellä, niin näiden sanojen ymmärtäminen tapahtuu käsitteiden ja semanttisen muistin tasolla...

Tästä päästään siihen ajatukseen, että ei ole oikeastaan olemassa mitään absoluuttista kaikille yhteistä todellisuutta, vaan joukko yksilöllisiä tulkittuja totuuksia... Jonkun objektin ja siihen liittyvän sanan merkitys muodostuu aina tietyssä tilanteessa eli kontekstissa, ja sen tulkitsee aina yksilöllisen kehityshistorian omaava yksilö...

Tämän takia kommunikaatio ja sen pettäminen (failure to communicate) on mielenkiintoinen aihe... Vaikka meillä on sama kieli, niin kuinka usein me toistemme kanssa jutellessa eri asioista ymmärrämme toisemme väärin, taikka tarkoitamme eri asioita?!

Pointti siis se, että vaikka keskustelemme samoista objekteista, niin meidän käsitteet ja siten tulkinnat sekä merkitykset näistä objekteista eroavat toisistaan... Me lähestymme samaa todellisuutta eri näkökulmista... Siksi myös ymmärrämme maailman hieman eri tavoin...

^ Vastaa Lainaa

Uppe
Uppe
U.K. Arpo &
Täyskeno

619 viestiä

#6 kirjoitettu 24.11.2021 10:24 Muok:24.11.2021 10:51

IT kirjoitti:
Mitä kommunikaatio merkitsee sinulle?1) Oletko hyvä kommunikoija? Tuletko ymmärretyksi vaiko väärinymmärretyksi?
2) Kuinka ratkaiset eteen tulevat henkilökohtaiset konfliktit? Puhumalla ja argumentoimalla, vaiko huutamalla ja raivoamalla?
3) Minkälaisia kommunikaation muotoja itse pääasiassa käytät omassa elämässäsi? Älypuhelimet, sähköposti, runous, musiikki, jne. jne...


Oletko ylipäätään ajatellut, että kun teet musiikkia ja kirjoitat lyriikkoja, niin samalla kommunikoit ja luot ja vaihdat merkityksiä sinua kuuntelevan yleisösi kanssa? Minkälaisia ajatuksia, merkityksiä, tunnetiloja, jne... haluat välittää musiikkisi välityksellä?1) Oletko hyvä kommunikoija? Tuletko ymmärretyksi vaiko väärinymmärretyksi?

Kohtuullisen hyvä (kai?, subjektiivinen näkemys) ... Tulen hyvin ymmärretyksi, kun puhun faktaa sisältävistä asioista arkielämässä. Musiikissa kirjoitan mielelläni hieman "provosoiviakin" sanavalintoja käyttäen. Kuivakkaat "konsensushenkiset ilmaisut" eivät oikein kiehdo minua. Minusta on hyvä, kun musa voi antaa (myös) ristiriitaisia tunteita ihmisille. Kun kirjoittaa sellaisista aiheista, jotka ovat hyvin tunnepitoisia, on jokaisen fakta se oma fakta, riippuen omasta elämänkokemuksesta. Lauluissa ei kannata yrittää olla oikeassa, eikä neuvoa ihmisiä, voi vain luoda näkökulmia.

2) Kuinka ratkaiset eteen tulevat henkilökohtaiset konfliktit? Puhumalla ja argumentoimalla, vaiko huutamalla ja raivoamalla?

Puhumalla. Jos se ei auta, harvoin väkisin alan omia ajatuksiani tuputtaa. Harvoin menetän malttini. En muutenkaan pidä keskustelusta, jossa toinen osapuoli ensimmäisenä lyö nyrkin pöytään ja sanoo, että asia on näin! Siihen voi vain todeta, että eihän tuossa sitten mitään keskustelemista ole, koska olet jo kantasi päättänyt.

3) Minkälaisia kommunikaation muotoja itse pääasiassa käytät omassa elämässäsi? Älypuhelimet, sähköposti, runous, musiikki, jne. jne...

Älypuhelin, tekstarit, sähköposti normielämässä ovat yleisimmät kommunikaatiomuodot, joita käytän. Musiikki, sanoitukset, ja silloin tällöin kirjoittaminen muutenkin on tapani käsitellä asioita monimuotoisemmin (luovemmin?). Olen juuri tässä harkinnut alkaa kirjoittaa novelleja ... saapa näkyä, pääseekö se alkuun ... pelkästään kirjoittaessa voisi päästä asian ytimeen ilman musiikin tekemisen ongelmia, jonka kokonaisuuden koen usein aika haastavaksi ja työlääksi ..., turhan harvoin pääsee sille tasolle musassa, että itse olisi tyytyväinen koko "kakkuun".

Merkityksiä ja tunnetiloja tietenkin välitetään luovassa toiminnassa. Välitän sellaisia asioita, tuntoja, jotka ovat oman mielen päällä kulloinkin. Mistä ne päähän tupsahtavat, jää pohdittavaksi ...

Kaikissa itseilmaisun muodoissa (ja varsinkin sanallisissa) tekijä kertoo jotain, ja toisinaan paljonkin, siitä millainen hän on itse. On aivan turha yrittää peittää sitä. Jos alkaa pantata, ei oikein kunnon ilmaisua tule ulos, se menee huonon näyttelemisen puolelle, ja sen kyllä itse tietää, milloin sinne puolelle homma on lipsumassa. Luovassa toiminnassa ei tekijän pitäisi pelätä oman itsensä esille tuomista, se on osa toimintaa ja on vain kestettävä se silloinkin, kun saa negatiivista palautetta.

Tällaisia ajatuksia ... näitä asioita on kyllä hyvä pohtia, varsinkin sellaisten musantekijöiden, jotka aikovat artistina päästä eteenpäin myös lavaesiintyjinä.

^ Vastaa Lainaa

IT
IT
7902 viestiä

#7 kirjoitettu 24.11.2021 11:31

Uppe kirjoitti:


Musiikki, sanoitukset, ja silloin tällöin kirjoittaminen muutenkin on tapani käsitellä asioita monimuotoisemmin (luovemmin?). Olen juuri tässä harkinnut alkaa kirjoittaa novelleja ... saapa näkyä, pääseekö se alkuun ... pelkästään kirjoittaessa voisi päästä asian ytimeen ilman musiikin tekemisen ongelmia, jonka kokonaisuuden koen usein aika haastavaksi ja työlääksi ..., turhan harvoin pääsee sille tasolle musassa, että itse olisi tyytyväinen koko "kakkuun".

Tällaisia ajatuksia ... näitä asioita on kyllä hyvä pohtia, ...


Hienoa pohdintaa sulta Uppe!

Tuo novellien kirjoittaminen saattaisikin olla hieno juttu... Itsekin olen joskus haaveillut kirjoittamisesta, mutta mulla ei taida olla kärsivällisyyttä ja oikeita taitoja ja lahjoja kunnon romaanien kirjoittamiseen...

Ja tuli tästä mieleen, että englannin kielen sana novel tarkoittaa romaania eli täysimittaista kirjaa ja sanalla short story viitataan suomen kielen sanaan novelli, joka on lyhyempi kirjallinen tuotos...

Ja tuon kirjoitusharrastamisen alkuun pääsy varmaankin on helpompaa novelleja kirjoittamalla... Eikös monilla kirjailijoilla ole jonkun teeman ympärillä pyöriviä novellikokoelmia jne...?

Ja jos saisit kirjoitettua sellaisen pienen kokoelman novelleja, niin annanpa sulle vinkiksi linkin... Tuolla saa omakustannekirjan luotua edulliseen hintaan:

BoD - Julkaise oma kirjasi


Jos ajatellaan, että musiikintekijäksi ryhtyminen on tehty helpoksi nykyaikana, ja omakustanteiden tekeminen ja äänittäminen on kotistudioiden aikana kaikkien ulottuvilla, niin nykyään myös nämä kirjailijapalvelut ovat kehittyneet sen verran, että kuka tahansa saa kirjansa julkisesti esille ja myyntiin varsin helposti...

^ Vastaa Lainaa

IT
IT
7902 viestiä

#8 kirjoitettu 24.11.2021 15:21

Otetaanpa taas uusi näkökulma kommunikaatioon.. Mulla oli joskus aikoinaan kirjahyllyssä amerikkalaisen Tom Hopkinsin kirja:

How to Master the Art of Selling
How to Master the Art of Selling


Ja mulla nimenomaan taisi olla tuollainen painos 80-luvun lopulta... Musta ei koskaan tullut myyntimiestä, enkä sellaiseksi aikonutkaan, mutta tuo Tom Hopkins on menestynyt guru tällä alueella, ja lopulta ihmiset tarvitsevat "myyntitaitoja" kaikkialla elämässä... Myyminen on siis sitä, että saa tahtonsa läpi erilaisissa tilanteissa...

Tällaisia tilanteita voi olla vaikkapa se, että meneekö vaimon kanssa ulos syömään, vaiko jäädäänkö kotiin? Ja myymisessä on ennen kaikkea kyse kommunikaatiosta ihmisten välillä... Tehokkaat myyjät ovat hyviä kommunikoijia, mutta tuo mitä Hopkins ajaa takaa ei tarkoita sitä, että hyvä myyntimies on hyvä puhuja, joka puhuu ostajan pään pyörälle, vaan hän nimenomaan peräänkuuluttaa sitä, että myyjän on uskottava tuotteeseen, oltava rehellinen ja myös empaattinen, jolloin hän todellakin haluaa tarjota asiakkaalleen lisäarvoa...

Mutta hyvä myyntimies osaa myös kommunikoida oikein, eli osaa käyttää oikeita sanoja ja ilmaisuja, ja toisaalta välttää vääriä sanoja ja ilmaisuja... Siksi että sanat luovat assosiaatioita, sanat viittaavat erilaisiin konsepteihin, ja nämä erilaiset konseptit joilla viitataan todellisuuteen, niin ihmiset reagoivat niihin tunteella... Hyvä myyjä osaa välttää asiakkaassa negatiivisia tunteita ja edistää positiivisia tunteita... Tällöin kyse on kommunikaatiosta...

Ja silloin kun saa jonkun asian, idean taikka jutun "myytyä" toiselle osapuolelle, niin silloin myyjä käyttää vaikutusvaltaa, mikä taas on poliittinen konsepti... Koskapa se kenellä on vaikutusvalta asioihin, niin hänellä on viime kädessä se poliittinen valta, ja politiikalla viitataan tässä yhteiseen päätöksentekoon... Tällaista valtaa käytetään myös perheissä ja kaveripiirissä...


Mutta jos ei halua lukea Hopkinsin kirjoja, niin tuossa yksi lyhyt ja hieman pidempi video, joissa Tom Hopkins luennoi myymisestä:

Tom Hopkins Selling Fundamentals
How To Master The Art Of Selling Anything Tom Hopkins

^ Vastaa Lainaa

IT
IT
7902 viestiä

#9 kirjoitettu 24.11.2021 20:38

Otetaanpa vielä uusi näkökulma kommunikaatioon, ja tällä kertaa väittelyyn... Tuossa on video siitä kuinka voittaa väittely niin, ettei tee vastapuolesta vihollista...


How To Win An Argument Without Making Enemies


Yksi hyvä neuvo tuossa videossa on: "The goal of an argument is not to be right but to get it right."

Suomeksi sanottuna hyvä kommunikointi väittelyssä taikka keskustelussa tarkoittaa sitä, ettei itse pyri olemaan oikeassa hampaat irvessä... Koska luultavasti kummallakin keskustelijalla on oikeita faktoja ja hyviä pointteja, ja tarkoituksena on saavuttaa yhteinen ymmärrys niin, että faktat ovat oikein....

Ei ole oikeastaan mitään rasittavampaa keskustelussa taikka väittelyssä kuin vastapuoli joka kaivautuu tyystin omiin poteroihinsa, eikä kuuntele sinua... Tällainen henkilö ei ota huomioon sinun argumentteja, ei tee jatkokysymyksiä, eikä pyri yhteisymmärrykseen, vaan toitottaa vain omaa agendaansa... Tällainen henkilö ei pysty myöntämään keskustelun kuluessa, että vastapuolikin saattaa olla joissakin asioissa oikeassa, vaan pyrkii negatoimaan kaikki vastapuolensa väitteet kategorisesti...

Tuolla videolla on kolme hyvää pointtia:
1) Sinä et ole välttämättä aina oikeassa väittelyssä.
2) Mielipiteiden sopeuttaminen uusiin faktoihin keskustelun kuluessa ei tee sinusta heikkoa.
3) Jos vastapuoli ei hyvistä argumenteista huolimatta vakuutu sinun asiastasi, niin hän ei ole paha ihminen, mutta saattaa olla vain tietämätön (ignorant)...


Täytyy myöntää, että itse monesti noudatan noita ykkös ja kakkos kohtia... Olen aina valmis muuttamaan mielipiteeni, jos omat faktat ovat väärässä, ja joku pystyy perustelemaan miksi olen väärässä... Täytyy muistaa tuo yllä oleva lainaus, jonka mukaan keskustelussa ei aina ole tarkoitus olla itse oikeassa, vaan saada faktat yhdessä oikein... Tällöin kumpikin keskustelija antaa oman panoksensa lopputulokseen...

^ Vastaa Lainaa

Uppe
Uppe
U.K. Arpo &
Täyskeno

619 viestiä

#10 kirjoitettu 24.11.2021 21:55

IT kirjoitti:
Uppe kirjoitti:


Musiikki, sanoitukset, ja silloin tällöin kirjoittaminen muutenkin on tapani käsitellä asioita monimuotoisemmin (luovemmin?). Olen juuri tässä harkinnut alkaa kirjoittaa novelleja ... saapa näkyä, pääseekö se alkuun ... pelkästään kirjoittaessa voisi päästä asian ytimeen ilman musiikin tekemisen ongelmia, jonka kokonaisuuden koen usein aika haastavaksi ja työlääksi ..., turhan harvoin pääsee sille tasolle musassa, että itse olisi tyytyväinen koko "kakkuun".

Tällaisia ajatuksia ... näitä asioita on kyllä hyvä pohtia, ...


Hienoa pohdintaa sulta Uppe!

Tuo novellien kirjoittaminen saattaisikin olla hieno juttu... Itsekin olen joskus haaveillut kirjoittamisesta, mutta mulla ei taida olla kärsivällisyyttä ja oikeita taitoja ja lahjoja kunnon romaanien kirjoittamiseen...

Ja tuli tästä mieleen, että englannin kielen sana novel tarkoittaa romaania eli täysimittaista kirjaa ja sanalla short story viitataan suomen kielen sanaan novelli, joka on lyhyempi kirjallinen tuotos...

Ja tuon kirjoitusharrastamisen alkuun pääsy varmaankin on helpompaa novelleja kirjoittamalla... Eikös monilla kirjailijoilla ole jonkun teeman ympärillä pyöriviä novellikokoelmia jne...?

Ja jos saisit kirjoitettua sellaisen pienen kokoelman novelleja, niin annanpa sulle vinkiksi linkin... Tuolla saa omakustannekirjan luotua edulliseen hintaan:

BoD - Julkaise oma kirjasi


Jos ajatellaan, että musiikintekijäksi ryhtyminen on tehty helpoksi nykyaikana, ja omakustanteiden tekeminen ja äänittäminen on kotistudioiden aikana kaikkien ulottuvilla, niin nykyään myös nämä kirjailijapalvelut ovat kehittyneet sen verran, että kuka tahansa saa kirjansa julkisesti esille ja myyntiin varsin helposti...


Kiitos vinkistä. Joo, kärsivällisyyttä kirjoittaminen vaatii. En edes haaveile romaanista. Lyhyemmät tarinat riittää. Jotain kurssiakin tuli nuorempana käytyä kirjoittamiseen. Se touhu pulpahtelee silloin tällöin esiin. En varmaankaan heti ole miettimässä julkaisuja. Tarinoiden kirjoittamisen kautta voi biisien sanoittamiseenkin olla positiivinen vaikutus. Uskoisin.

Monetkin kirjailijat sanoo, että pitää vaan takoa tekstiä ulos joka päivä muutama liuska, mitä tahansa. Punainen lanka löytyy siinä samalla, kunhan perse kestää istumisen.

^ Vastaa Lainaa

IT
IT
7902 viestiä

#11 kirjoitettu 25.11.2021 07:44

Uppe kirjoitti:


Kiitos vinkistä. Joo, kärsivällisyyttä kirjoittaminen vaatii. En edes haaveile romaanista. Lyhyemmät tarinat riittää. Jotain kurssiakin tuli nuorempana käytyä kirjoittamiseen. Se touhu pulpahtelee silloin tällöin esiin. En varmaankaan heti ole miettimässä julkaisuja. Tarinoiden kirjoittamisen kautta voi biisien sanoittamiseenkin olla positiivinen vaikutus. Uskoisin.

Monetkin kirjailijat sanoo, että pitää vaan takoa tekstiä ulos joka päivä muutama liuska, mitä tahansa. Punainen lanka löytyy siinä samalla, kunhan perse kestää istumisen.


Juuh... Ei kait se julkaiseminen ole se juttu, vaan se että nauttii tekemisestä... Suomessakin taitaa olla tuhansittain harrastajakirjoittajia, jotka ei koskaan julkaise mitään... Heille se matka eli kirjoittaminen on tärkeämpi kuin päämäärä...

Sanoit, että olet nuorempana käynyt kirjoittajakursseilla... Oletko perehtynyt kirjoittajaoppaisiin?

Katselin piruuttani Adlibriksen tarjontaa, ja eteen osui tuollaista:

Luova kirjoittaminen ja luovan kirjoittamisen oppaat

Tanssii kirjainten kanssa


Ja joo, taitaahan tuo kirjoittaminen pitkässä juoksussa olla kovaa työtä... Parinkin sivun päivätahti kuulostaa ihan hyvältä saavutukselta... Jos ajattelee vaikkapa sellaista, että tavoitteena on kirjoittaa 10-20 sivun novelleja, niin voisin kuvitella että tuollaisen saa valmiiksi 1-4 viikossa... Toki novellin kirjoittaminen vaatii myös suunnittelu- ja ideointityötä...

Mutta tsemppiä sulle kirjoittamiseen...

^ Vastaa Lainaa

IT
IT
7902 viestiä

#12 kirjoitettu 25.11.2021 17:39

Jatketaanpa pohdintoja... Tuossa muutama hyödyllinen video:

Inside the minds of animals - Bryan B Rasmussen
Do animals have language? - Michele Bishop
Conceptual Knowledge vs Non Conceptual Knowing
Knowledge vs Thinking - Neil deGrasse Tyson


Ja sitten pari ajatusta kyytipojaksi:

1) Merkki (sana) <> Konsepti <> Objekti
2) Stimulus >> Processing >> Response ELI Ärsyke >> Prosessointi >> Vastaus (reaktio)


Kun mietitään vaikkapa ihmisten ja eläinten älykkyyttä, niin kuinka ihmiset ja eläimet eroavat näiden kahden asian suhteen?

On totta, että eläimet kommunikoivat erilaisilla äänimerkeillä ja eleillä... Linnut ja apinat esimerkiksi ääntelevät kun saalistajia on lähistöllä, ja varoittavat muita lajitovereita lähestyvästä uhasta...

Kysymys kuuluu: Onko näillä eläimillä konseptuaalista käsitystä siitä, mitä merkki tarkoittaa, vai edellyttääkö konseptuaalinen ajattelu kieltä? Jos nämä eläimet eivät ymmärrä konsepteja, niin viittaako heillä merkki suoraan objektiin?

Eli onko eläimillä näin: Merkki <> Objekti


Toinen pohdinnan arvoinen juttu koskee tuota, että kuinka paljon eläimet toimivat vaistojen varassa, jos heillä ei ole varsinaista kieltä, ja he eivät täten ajattele konseptien välityksellä ja tasolla?

Eli onko eläimillä näin: Ärsyke >> Alitajuinen vaistomainen refleksinomainen prosessointi >> Vastaus (reaktio)


Elikkä jos eläimillä ei ole varsinaista kieltä, niin onko eläinten tieto maailmasta eräänlaista "intuitiivista tietoa" jossa eläimet kyllä ymmärtävät mitä tapahtuu, mutta koska heiltä puuttuu konseptuaalinen kielellinen ajattelu, niin eläimet eivät välttämättä ymmärrä MIKSI jokin asia tapahtuu?!

Toisaalta tässäkin asiassa saattaa toimia eräänlainen jatkumo, jossa evoluution näkökulmasta älykkäämmät eläinlajit ovat lähempänä ihmisen kaltaista konseptuaalista ajattelua, vaikkei näillä eläimillä varsinaista kieltä olekaan... Monet eläimet osaavat ratkaista yksinkertaisia ongelmia, jolloinka niillä täytyy olla jonkinasteinen käsitys siitä, miksi jokin asia tapahtuu!

Siinä taas pohdittava itse kullekin!

^ Vastaa Lainaa

Uppe
Uppe
U.K. Arpo &
Täyskeno

619 viestiä

#13 kirjoitettu 25.11.2021 18:19

Kuulin, että Esko Valtaojan telkkarissa kahteen kertaan sanoma kielletty n-sana oli aiheuttanut turvattomuuden tunteita televisiostudiossa ja aiheutti myös suuren somekohun ja kiivastakin kommunikointia. Miten tätä voisi käsitellä edellä esitetyllä teoreettisella tasolla?

Viime aikoina joidenkin osalta kommunikaatio on tähdännyt (ilmeisesti) tahalliseen väärinymmärtämiseen pyrkimällä unohtamaan se konteksti, johon sanojen käyttö liittyy. Ihminen osaa olla myös puhdasoppinen, (eläimet eivät tajua sellaisesta) ja puhdasoppiset usein vaativat vastaavaa puhtautta tiukoin säännöin kaikilta muiltakin. Puhdasoppisuutta esiintyy historiassa monissakin yhteyksissä. Usein se ei ole johtanut hyvään lopputulokseen.

^ Vastaa Lainaa

IT
IT
7902 viestiä

#14 kirjoitettu 25.11.2021 19:20

Uppe kirjoitti:

Kuulin, että Esko Valtaojan telkkarissa kahteen kertaan sanoma kielletty n-sana oli aiheuttanut turvattomuuden tunteita televisiostudiossa ja aiheutti myös suuren somekohun ja kiivastakin kommunikointia. Miten tätä voisi käsitellä edellä esitetyllä teoreettisella tasolla?

Viime aikoina joidenkin osalta kommunikaatio on tähdännyt (ilmeisesti) tahalliseen väärinymmärtämiseen pyrkimällä unohtamaan se konteksti, johon sanojen käyttö liittyy. Ihminen osaa olla myös puhdasoppinen, (eläimet eivät tajua sellaisesta) ja puhdasoppiset usein vaativat vastaavaa puhtautta tiukoin säännöin kaikilta muiltakin. Puhdasoppisuutta esiintyy historiassa monissakin yhteyksissä. Usein se ei ole johtanut hyvään lopputulokseen.


Hyvä kysymys!

Merkki (sana) <> Konsepti <> Objekti


Mä näkisin asian siten, että kun ihminen loppupeleissä ymmärtää sanojen ja objektien suhteen erilaisten konseptien elikkä käsitteiden tasolla, niin tuon konseptin merkitys ei ole kiveen hakattu...

Jos olisi, niin me kaikki ymmärtäisimme toisemme 100% ja sanan sanakirjamääritelmä riittäisi kertomaan sanan merkityksen... Tosielämässä henkilökohtainen kokemusmaailma- ja historia määrittelee sanojen merkitystä, koska ihmisillä tuppaa olemaan hieman erilaiset konseptit samoista asioista...

Ja juuri tuo Upen mainitsema konteksti, jossa sanoja käytetään, on merkittävä sen kannalta, että millaisen merkityksen se konsepti saa...

Jos ajatellaan tuota n-sanaa, niin onhan sillä merkitystä, että sanooko sen valkoinen mies vaiko tummaihoinen mies Harlemista... Konteksti ratkaisee, ja se kuka sanan sanoo...

¤¤¤
ja toinen pointti on se, että ihminen käsittää sanat, konseptit ja objektit lähinnä kolmella tasolla:

- kognitiivisesti (tosi/epätosi)
- emotionaalisesti (hyvä/paha)
- moraalisesti (oikein/väärin)

N-sanan käyttö kognitiivisessa mielessä viittaa tietyn ihonvärin omaaviin ihmisiin, mutta historiallisista syistä ihmiset suhtautuvat siihen emotionaalisesti pahana asiana, jolloinka sitä pidetään myös moraalisesti vääränä...

Se taisi olla muutama sata vuotta sitten filosofi David Hume, joka kirjoitti että faktoista ei voi johtaa moraalisia päätelmiä... Englanniksi tämä tunnetaan sanaparista is/ought... Ja tämä on yksi moraalifilosofian ongelma...

Mutta jos me uudelleen järjestellään tuo yllä oleva kolmijako näin:
- Faktat
- Asenteet
- Arvot
>>> Normit ja säännöt

Elikkä ihmisillä on tietyt totuusväittämät maailmasta, jolla todellisuutta lähestytään... Ihmiset myös suhtautuvat näihin faktoihin emotionaalisesti hyvä/paha akselilla, ja tämä on ihmisten asenteiden perusta... Ja lopulta asenteet eli hyvä/paha arviot erilaisista objekteista ja niihin liittyvistä käsitteistä ovat ihmisten moraalisten arvojen perusta, jolloinka ihmisiin ja käyttäytymiseen suhtaudutaan oikein/väärin -akselilla...

Ja kun ihmisillä on faktojen pohjalta asenteet ja asenteiden perusteella määräytyneet arvot, niin ne tuppaavat olemaan sitten sosiaalisten instituutioiden elikkä käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen liittyvien normien ja sääntöjen perusta...

Eli Hume oli oikeassa: faktoista ei voida johtaa normeja...
Mutta: kun soppaan lisätään emootiot ja asenteet, niin voidaan nähdä kuinka arvot ja niihin perustuvat normit ja säännöt tosielämässä syntyvät ja muokkaantuvat...


Pointti moraalifilosofian kannalta on se, että yhtä universaalia moraalia ja etiikkaa on hyvin vaikea löytää, vaikka ihmiskunta suurista kysymyksistä (kuten vaikkapa sota tai rasismi) yhteisymmärrykseen pääsisikin...

Mutta tuo mun tekemä elaboraatio Humen ongelmanasettelusta kyllä kertoo sen, että kuinka ja miksi erilaiset kulttuuriset ja sosiaaliset instituutiot syntyvät ja muuttuvat erilaisissa historiallisissa konteksteissa...

^ Vastaa Lainaa

Uppe
Uppe
U.K. Arpo &
Täyskeno

619 viestiä

#15 kirjoitettu 25.11.2021 22:11

Intersektionaalinen feminismi käsitteenä vilahtelee nyt siellä täällä ja asiat tuntuvat vain monimutkaistuvan. Tavan kansalainen varmaankin seuraa "huuli pyöreänä" tätä kehitystä, sanojen pilkuntarkkaa vartiointia ja tuomitsemista silloinkin kun kukaan ei mitään pahaa edes tarkoittanut. Veikkaan, että tämä härdelli ei paranna käytännössä tasa-arvoa. Tässä on tultu nyt siihen, että "ajatuspoliiseja" ja puheen vartijoita on yhä enemmän, ja alistettuja ja loukattuja nähdään hieman joka suunnalla. Kommunikaatiota tämä tuskin parantaa. Voipa jopa heikentää.

^ Vastaa Lainaa

IT
IT
7902 viestiä

#16 kirjoitettu 26.11.2021 00:20

Uppe kirjoitti:


Intersektionaalinen feminismi käsitteenä vilahtelee nyt siellä täällä ja asiat tuntuvat vain monimutkaistuvan. Tavan kansalainen varmaankin seuraa "huuli pyöreänä" tätä kehitystä, sanojen pilkuntarkkaa vartiointia ja tuomitsemista silloinkin kun kukaan ei mitään pahaa edes tarkoittanut. Veikkaan, että tämä härdelli ei paranna käytännössä tasa-arvoa. Tässä on tultu nyt siihen, että "ajatuspoliiseja" ja puheen vartijoita on yhä enemmän, ja alistettuja ja loukattuja nähdään hieman joka suunnalla. Kommunikaatiota tämä tuskin parantaa. Voipa jopa heikentää.


Tää muuten on hämmentävä yhtälö tämä nykymaailma...

Sosiaalinen media ja uudet teknologiat (netti, älypuhelimet, jne..) ovat mahdollistaneet sen, että kuka tahansa saa laukoa julkisesti vaikka kuinka kahjot mielipiteensä esiin, ja moni pitää näitä houreita myös totuutena... Puhutaan "totuuden jälkeisestä ajasta", koskapa perinteisen median kyky toimia informaatiotulvan ja julkisen kommunikoinnin portinvarijana on murentunut....

Samalla kuitenkin some kansan kyky suvaita erilaisia ajatuksia, huumoria, satiiria jne... on heikentynyt... Vai onko?

Mä näkisin, että tämä tilanne juontaa juurensa siitä julkisesta ja poliittisesta faktasta, että nykymaailmassa kaikilla kulttuurisilla, taloudellisilla, seksuaalisilla, etnisillä, kansallisilla jne... ryhmillä katsotaan olevan kaikilla oikeus ajaa omaa asiaansa, ja tulla kunnioitetuksi...

Mikä sinänsä on hyvä asia, mutta tämän toteuttamisen ilmenemismuodot vaan ovat välillä aivan älyttömät...

^ Vastaa Lainaa

IT
IT
7902 viestiä

#17 kirjoitettu 26.11.2021 00:54

Lisätäänpä tähän vielä tällainen pohdinta...


Merkki (sana) <> Konsepti <> Objekti


On oikeastaan kolme tapaa lähestyä tuon konseptin merkitystä:

1) Realismi, jonka mukaan sanojen ja niihin liittyvien konseptien merkitys on subjektista riippumaton... Tämä mahdollistaa konseptien objektiivisen merkityskäsityksen... Samalla se mahdollistaa ihmisten välisen kommunikoinnin, koska tämä näkökanta puhuu sen puolesta, että konsepteilla on universaali merkitys, jonka kaikki voivat ymmärtää... Kun joku sanoo sanan "Moottoripyörä", niin kaikki ymmärtävät mistä on kysymys...

2) Subjektivismi, jonka mukaan sanojen ja niihin liittyvien konseptien merkitys riippuu subjektista eli kokijasta... Tämä käsitys puolestaan perustuu sille faktalle, että kaikilla ihmisillä on yksilöllinen kokemushistoria... Tämä potentiaalisesti heikentää kommunikointia... Yhdelle sana moottoripyörä saattaa merkitä vapautta, toisille syntyy assosiaatio rikollisista moottoripyöräjengeistä...

3) Relativismi, jonka mukaan sanojen ja niihin liittyvien konseptien merkitys on kontekstisidonnainen... Riippuu tyystin tilanteesta, että tarkoitetaanko moottoripyörällä esim. katupyörää, trial pyörää, Harley-Davidsonia, jne... jne...


Perinteinen filosofia pakottaisi meidät valitsemaan näiden kolmen vaihtoehdon väliltä, vaikka sanojen ja niihin liittyvien konseptien merkitys riippuu kaikista näistä kolmesta osatekijästä...

Se on oikeastaan tyystin tapauskohtaista, minkä painoarvon kukin noista kolmesta osatekijästä saa... Realismi ja sanojen objektiivinen luonne sekä merkitys on viime kädessä se, joka mahdollistaa kommunikoinnin, koska realismi perustuu universaaliin merkitykseen.... Sinä taikka minä emme pysty muuttamaan yksittäisten sanojen merkitystä yksipuolisesti... Jos haluat puhua suomea ja tulla ymmärretyksi, niin viittaat karvaiseen haukkuvaan kotieläimeen sanalla "koira" etkä sanalla "dog" taikka "Muffi"...

Sen sijaan subjektivismi ja relativismi ovat sellaisia tekijöitä, että ne muokkaavat sanojen ja konseptien merkitystä yksilö- ja tilannekohtaisesti... Subjektivismi potentiaalisesti heikentää kommunikointia, kun syntyy väärinkäsityksiä, siinä missä relativismi ja tilannesidonnaisuus auttavat tarkentamaan sanojen ja konseptien merkityksiä...

^ Vastaa Lainaa

Vastaa Aloita uusi keskustelu