Arvostelut biisille Do The Nasty

Elektro Poi (10), Sensuuri TM (10), ekse (10), Olysseus (9), Lemon Voice (8), rep0y0 (4)